Söndagskvartetten

Söndag 28 april kl. 17.00
Hjortensbergskyrkan, Runebergsgatan 51, NYKÖPING

Söndagskvartetten. Foto: Fride Jansson.
Miłosz Krawczyk
MEDVERKANDE

Anne Holmer – violin
Maria Jansson – violin
Barbro Westerberg – viola
Tomas Hänström – cello

PROGRAM

Miłosz Krawczyk (f. 2004): Echoes from the Tatras, för stråkkvartett (uruppförande)
I. Preludio – ancient polish music
II. Podhalean dance and kolomyika
III. Postludio – echoes of the past

Alfred Hill (1869–1960): 
Stråkkvartett nr 2 – A Maori Legend in Four Scenes
I. The Forest
a. The fight of the Crane and the Monster
b. Rata enters the wood
II. The Dream
III. Scherzo: The karakia (Incantation) and the coming of the birds
IV. Finale: The dedication and launching of the canoe

Antonín Dvořák (1841–1904): 
Stråkkvartett nr 10 i Ess-dur op. 51

I. Allegro ma non troppo
II. Dumka (Elegia). Andante con moto
III. Romanza. Andante con moto
IV. Finale. Allegro assai

Nyköpings kammarmusikförening har inom ramen för ett stipendium beställt en stråkkvartett av den unge pianisten och tonsättaren Miłosz Krawczyk från Tystberga. Nyköpingsbaserade Söndagskvartetten har fått, och lovat att ta sig an det inte helt lätta hedersuppdraget att uruppföra hans första stråkkvartett, Echoes from the Tatras. Verket baseras på polsk-ukrainsk melodiös folkmusik som spelas i Tatradelen av Karpaterna och vars melodier även inspirerat flertalet andra polska tonsättare. Miłosz ville med detta verk gå tillbaka till sina musikaliska rötter.


Söndagskvartetten bildades 2008 av en grupp nyköpingsstråkare som tyckte att de borde träffas även för kammarmusikaliskt musicerande, förutom medverkan i Filharmoniska Sällskapet i Nyköping (FHS). Ofta infaller repetitionerna på söndagseftermiddagar och när kvartetten sökte ett namn så fick det bli Söndagskvartetten. Ensemblen består numera av de tre ursprungsmedlemmarna Anne Holmer, Maria Jansson och Barbro Westergren, samt cellisten Tomas Hänström som kom med i ett senare skede. Tre av medlemmarna bor i Nyköping och den fjärde i Norrköping. Söndagskvartetten spelar en blandad repertoar för stråkkvartett och har även samarbetat med några av Nyköpingstraktens kyrkokörer.

Anne Holmer är utbildad vid musikhögskolan i Piteå, med fortsatta studier i London och på University of Miami. Hon är bosatt i Nyköping och arbetar sedan 1985 som violinist i Norrköpings symfoniorkester. Anne sedan 2012 första konsertmästare i Filharmoniska sällskapet i Nyköping. Hon är en flitig kammarmusiker och spelar även klezmer- och balkanmusik.

Maria Jansson är uppvuxen i Eskilstuna där hon fick sin musikaliska grund i den kommunala musikskolan. Fortsatta studier genomfördes vid Framnäs folkhögskola och musikhögskolan i Piteå. Hon har varit verksam som fiolpedagog i Skåne och arbetar för närvarande i Norrköping. Maria medverkar också i Filharmoniska sällskapet.

Barbro Westergren är född och uppvuxen i Nyköping. Hon började som 8-åring spela fiol vid kommunala musikskolan och studerade på Musikhögskolan i Örebro 1979–83 till fiolpedagog. Barbro började som vuxen spela viola. Efter studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har hon också en examen i musikterapi och arbetar inom anpassade grundskolan som musiklärare/musikterapeut. Därutöver är hon stämledare för violastämman i FHS.

Tomas Hänström lärde sig spela cello för Peter Molander och Kurt Larsson vid Nyköpings kommunala musikskola. Han studerade sedan för Bertil Jernbom och Stanislav Apolin. Tomas har varit cellist vid Uppsala stadsteater och har under många år spelat i Kungliga Akademiska kapellet och i Dina Schneidermanns och Emil Kamilarovs Uppsala kammarensemble. Sedan drygt tio år bor Tomas i Nyköping och verkar som stämledare för cellisterna i FHS.

Miłosz Krawczyk är tonsättare och pianist, född i Polen 2004 och uppvuxen i Tystberga. Han går första året på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med komposition, piano och dirigering som huvudämnen. Miłosz väckte stor uppmärksamhet våren 2023 när hans symfoniska orkesterstycke Pilgrimage uruppfördes av Filharmoniska sällskapet i Nyköping, som hade beställt verket. Nyköpings kammarmusikförenings styrelse lyssnade och kände att Miłosz musik var så mogen att det kunde vara intressant att beställa ett kammarmusikverk av honom. Föreningen delade ut ett stipendium ur Blomquistfonden och Miłosz levererade punktligt en stråkkvartett. 

Lyssna på andra kompositioner av Miłosz via SoundCloud.

Nedan följer Miłosz tillägnan av stråkkvartetten Echoes from the Tatras och hans tankar bakom verket.

Echo from the Tatras är en mazurka skriven av den polsk-svenske kompositören Roman Maciejewski. Jag valde att ge denna kvartett namnet Echoes from the Tatras, en mycket medveten referens till det stycket, eftersom processen, att skriva ett beställningsverk för musiker från min svenska hemstad, intressant nog inspirerade mig att fördjupa mig i mitt polska arv inom min musik. (Min initiala idé var att komponera ett stycke om Nyköpings gästabud, och jag planerar fortfarande att återkomma till den en dag.)

Få platser har varit så inspirerande för polska konstnärer och musiker som Tatra, den polska-slovakiska delen av bergskedjan Karpaterna. Från Stefanis och Moniuszkos operor till Paderewskis pianostycken, Wieniawskis violinkompositioner, och de symfoniska verken av Karłowicz och Noskowski, denna region finns överallt i polsk konst- och musikhistoria.

Denna djupt rotade fascination bland kompositörer härrör delvis från den unika folkmusik som spelas av Goralerna, högländarna som bor i regionen. Deras musik, med dess kusliga harmonier, distinkta skalor, pedalpunkter och sporadiska polytonalitet, liksom virtuosa musiker som Bartuś Obrochta, har alltid utgjort en kraftfull lockelse för kompositörer och musikforskare. Karol Szymanowski införlivade i sina senare verk dessa musikelement på ett mer djupgående och fundamentalt sätt än någonsin.

Denna tradition fortskred efter andra världskriget, med kompositörer som Bacewicz, Kilar och Górecki, vilken sade: ”Där Szymanowski gick, följde jag efter.” De fortsatte att utforska sätt att väva in denna unika folkliga tradition i sin musik, där stråkensembler, särskilt stråkkvartetter, visade sig vara ett effektivt medium.

Echoes from the Tatras är en musikalisk hyllning till de polska kompositörer som fann inspiration i denna region, och som djupt influerade och inspirerade mitt eget komponerande. Varje sats i denna kvartett innehåller referenser, vissa mer subtila än andra, till några av dessa kompositörer och deras speciella anknytning till dessa berg.

Miłosz Krawczyk 2023-10-25

Tillkommet på uppdrag av och tillägnat Nyköpings Kammarmusikförening.