Medevi Brunnsorkester

Lördag 25 maj kl. 16.00

Björnlunda hembygdsgård, Björnlunda

Medevi Brunnsorkester fotograferade 2019. Vilka musiker som ingår i orkestern varierar dock.

Medevi Brunnsorkester
Medevi brunn grundades 1678 efter att läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet från en källa vid Medevi. Kurortsverksamheten var på modet på 1600-talet och Medevi brunn blev Sveriges första hälsobrunn. Det var troligen någon gång under 1870-talet som begreppet Medevi Brunnsorkester uppkom. Brunnen engagerade nu en kapellmästare som i sin tur samlade musiker från olika regementen, vilka tillsammans bildade Medevi Brunnsorkester. Militärmusikerna, som engagerades, var sommarlediga från sina respektive regementen, eller hade gått i pension. Pensionsålder för dåtidens militärmusiker var bara 50 år.

Denna typ av rekrytering av brunnsorkesterns medlemmar behölls och det var först i slutet av 1960-talet som (i och med höjningen av pensionsåldern) de pensionerade militärmusikerna minskade i antal och därmed uppstod svårigheter att finna kompetenta blåsare. 
En annan faktor som försvårade rekryteringen var att de för mässingssextett traditionella instrumenten, ess-kornett, althorn, tenorbasun m.m. utgått ur de svenska militärmusikkårernas instrumentbesättning kring 1920-talet, och ersattes med trumpeter, valthorn och tromboner etc. Det blev helt enkelt svårt att hitta musiker som behärskade de gamla mässingsinstrumenten.
Numera består Medevi Brunnsorkester av professionella musiker, musiklärare och amatörer som på ideell basis för den gamla brunnsmusiktraditionen vidare. 

Kapellmästarna på Medevi har varit många och en som blev långvarig var ess-kornettisten Allan Johansson (1876–1958), musikfanjunkare från Blekinge bataljon. Allan ledde brunnsorkestern från 1920-talet till en bit in på 1950-talet. Från 1969–2007 spelade Lars Eric Andersson, brunnskapellmästare från 1974, i Medevi Brunnsorkester och gjorde till sin mission att bevara brunnsmusiken. Den spelstil, repertoar, konsertform och de gamla instrumenten utvecklades under hans ledning till vad vi är idag. Nuvarande brunnskapellmästaruppdraget delas av Anna Hansson och Magnus Eriksson från 2007.

På Medevi Brunnsorkesters webbplats finns mer att läsa och på orkesterns Youtubekanal finns videoinspelningar från några av deras konserter i Medevi brunnspark. Orkestern har även gjort flera skivinspelningar som kan höras på Spotify