Om förbundet

Historik

Den 17 augusti 2013 bildade sju kammarmusikföreningar i Sörmland ett gemensamt förbund som fick namnet Sörmlands kammarmusikförbund.

Syftet med förbundet är att stödja och stimulera medlemmarnas engagemang för kammarmusik och verka för att främja intresset för sådan verksamhet. Förbundet ska representera kammarmusikföreningarna gentemot Region Sörmland när det gäller ansökan om och fördelning av ekonomiska bidrag till föreningarnas verksamhet. Inför 2014 konstituerade och organiserade sig förbundet samt samordnade ansökan till Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland).


En viktig uppgift är också att sprida information mellan föreningarna men även till media och allmänhet om den verksamhet som bedrivs inom kammarmusikens område i länet. Informationsspridningen sker bland annat via förbundets webbplats respektive Facebooksida.  

Foto: Toutenphoton, Adobe Stock

Styrelse

Ordförande  Carl Pontén    

Kassör  Jan Olof Rydin    

Sekreterare  Eva Karlström     

Medlemsföreningarnas representanter:    

Björnlunda kammarmusikförening   
Marie Louise Sjöberg, ledamot
Sofia Askeljung, ersättare     

Föreningen för Julitafestivalen 
Carl Pontén, ledamot   

Katrineholms kammarmusikförening 
Lars-Anders Cederberg, ledamot    

Kultur i Yngarebygden 
Information kommer      

Musik i Gryt 
Barbara Martin, ledamot       

Nyköpings kammarmusikförening  
Jan Olof Rydin, ledamot 

Ny Musik i Sörmland (NYS)
Verksamheten är vilande  

Pianomusik i Flen 
Eva Datta, ledamot  

Skensta kulturförening
Markus Maskuniitty, ledamot 

Trosa kammarmusikförening 
Eva Karlström, ledamot

 

Stadgar

 
Stadgar Sörmlands kammarmusikförbund.pdf
 

Administrativ information

Sörmlands kammarmusikförbund
Organisationsnummer 802474-5385. Ideell förening.

 

Pressmaterial

Sörmlands kammarmusikförbunds logotyp för nedladdning.
Logotyp.jpg
Logotyp.png